Organizacja Wystaw Psów Rasowych

0 763

Patronat nad Wystawami Psów Rasowych w Polsce sprawuje Związek Kynologiczny, który jest członkiem FCI i Polski Klub Psa Rasowego. Organizatorami wystaw są poszczególne Zarządy Oddziałów i Kluby Ras Związku Kynologicznego.

Jakie wystawy psów organizuje się w Polsce?

 1. wystawy międzynarodowe
 2. wystawy krajowe
 3. wystawy klubowe
 4. wystawy championów
 5. pokazy popularyzujące psa rasowego

 

Pierwszą światową wystawę psów rasowych w Polsce, FCI zorganizowało w 2006 roku w Poznaniu. Zgłoszono wówczas 20 889 psów.

Jakie psy przyjmowane są na wystawę?

Na wystawę psów rasowych przyjmowane są psy, które wpisane są do Polskiej Księgi Rodowodowej, Księgi wstępnej lub do Ksiąg rodowodowych i Ksiąg wstępnych innych organizacji kynologicznych FCI.

Jaki jest cel organizacji wystaw psów ?

 1. Zgromadzenie psów rasowych w jednym czasie i w jednym miejscu.
 2. Dokonanie oceny psa w poszczególnych grupach.
 3. Selekcja najbardziej wartościowych osobników.
 4. Oceny decydują o tym, czy dane osobniki psiej społeczności będą mogły w przyszłości wykorzystywane być do reprodukcji.
 5. Poznanie różnych ras.
 6. Poznanie wizerunku i zachowań psów tej samej rasy.
 7. Wymiana doświadczeń pomiędzy hodowcami psów.
 8. Spotkania towarzyskie właścicieli psów.
 9. Wymiana informacji pomiędzy miłośnikami psów.

 

Pies biorący udział w wystawie psów rasowych musi być zaprezentowany w określony sposób, zgodny z regulaminem Wystaw. Sędziowie kynologiczni, którzy oceniają psa, biorą pod uwagę następujące elementy:

 1. wygląd psa
 2. cechy psychiczne
 3. ułożenie psa
 4. posłuszeństwo wobec właściciela
 5. porównanie z innymi psami.
Komentarze
Wczytywanie...