przeglądanie

zróżnicowany

Pies nierasowy

Historia: Pies nierasowy swoją historią sięga czasów ludów pierwotnych. Jest to pies niezaliczany do żadnej z ras psów. Może być wynikiem skrzyżowania psów niewiadomego pochodzenia, zarówno kundli jak i mieszańców, może być także potomkiem…