przeglądanie

trwały

Bouvier des Flandres

Historia: Bouvier des Flandres pochodzi z obszaru przygranicznego pomiędzy Francję i Holandią. Początkowo był używany przez kupców i rolników. Bouviera wyhodowano do wypasu bydła i innych zwierząt gospodarskich. Podczas obu wojen…

Border Terier

Historia: Border Terier pochodzi z terenów przygranicznych Anglii i Szkocji. Rolnicy potrzebowali teriera, który byłby wystarczająco wysoki, aby śledzić konie i wystarczająco krótki, aby gonić lisa. Teriery graniczne spełniły te wymagania.…

Basset Hound

Historia: Basset Hound pochodzi z Francji z końca XVI wieku. Był używany w całej Europie jako pies myśliwski. Zaprojektowany przez mnichów, Basset (francuski dla nisko-set) okazał się być doskonałym psem dla myśliwych polujących pieszo.…