przeglądanie

niesamowity zmysł węchu

Bloodhound

Historia: Bloodhound to starożytna rasa psów. Ich przodkowie pojawili się w Europie tysiące lat temu. Dwa szczepy Hound, czarny Św Huberta i biały Southern Hound przywieziono z Konstantynopola. Belgijscy mnisi, którzy w średniowieczu…