Św. Franciszek. Kim był? Dlaczego został patronem zwierząt?

0 15 538

Franciszek z Asyżu, właściwe włoskie nazwisko Giovanni Bernardone nazywany także Biedaczyną z Asyżu. Urodził się w bogatej kupieckiej rodzinie w 1181 roku. Źródła podają, że jego miejscem urodzenia był stajnia. Od narodzenia był chorowitym dzieckiem i pomimo, że na chrzcie otrzymał imię Jan to ojciec nazywał go Francuzikiem (czyli delikatnym dzieckiem) inaczej Franciszkiem.

Franciszek, kiedy usłyszał głos Chrystusa porzucił bogactwo, rozdał je ubogim i rozpoczął pokutne życie. Założył Zakon Franciszkanów. Istotą Zakonu była i jest wielka miłość do przyrody i życie w ubóstwie.

Św. Franciszek najczęściej przedstawiany jest w otoczeniu zwierząt. Stał się przyjacielem i patronem całego zwierzęcego świata. Głosił, zgodnie z Pismem św., że cały świat stworzony został do adoracji Boga, a wszystkie stworzenia są mile Bogu i stanowią jedność. Współczucie dla wszystkich istot żyjących jest ideą głęboko chrześcijańską.

Postawa św. Franciszka wynikała z głębokiej wiary w Boga. Skoro Bóg stworzył wszystkie stworzenia, to zwierzęta, rośliny i ludzie są siostrami i braćmi równymi sobie i mają takie samo prawo do życia na ziemi jak człowiek. Wszyscy mają, bowiem jednego Ojca. Dlatego też sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom.

„Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi”

św. Franciszek żył bardzo krótko – 45 lat. Zmarł 4 października 1226 roku.

Z życia św. Franciszka.

Wieśniak bił opornego osła, aż zwierzę go kopnęło i ugryzło. Widząc to, św. Franciszek klęknął przed osłem i przemówił do niego, a wieśniakowi wyjaśnił, że więcej można osiągnąć miłością niż kijem. Bracia św. Franciszka zdjęli z osła ciężary i sami je nieśli”. źródło: Kwiatki św. Franciszka

Żródło zdjęć  https://www.google.pl/search?q=sw+franciszek+zwierzeta&client=firefox

Komentarze
Wczytywanie...