„Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie”

0 31

Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uruchamia od

1 października 2014 roku

nowy kierunek studiów podyplomowych:

Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie”

Od 5 maja 2014 roku trwa rekrutacja na w/w kierunek studiów.

sara komputer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Ciekawych rzeczy nauczy się moja Pani 🙂 🙂

Studia trwają 2 semestry i obejmują 4 bloki tematyczne.

1. Biologia psów
2. Żywienie, pielęgnacja
3. Zachowanie
4. Miejsce psa we współczesnym społeczeństwie.

iwo kom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—- te artykuły o  pieskach są bardzo interesujace 🙂 🙂 🙂

Studia skierowane są m.in. do:

• miłośników psów, którzy „chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zasad postępowania z nimi, ich prawidłowego wychowu, utrzymania i hodowli.”
• osób zawodowo zajmujących „się szkoleniem psów i doradztwem w zakresie behawioru, które chcą pogłębić swoją wiedzę teoretyczną”.

mama 10

—- już niedługo nasz Pan będzie wiedział jak z nami postępować  🙂 🙂

Absolwenci studiów będą przygotowani „do właściwego reagowania w sytuacjach, gdy:

• W warunkach miejskich psy są uciążliwe dla współmieszkańców (wyją, są wypuszczane bez opieki itp.)
• Na obszarach podmiejskich i wiejskich – określając prawidłowe warunki utrzymania i zabezpieczenia przed wydostaniem się spod kontroli opiekunów”
„Znajomość psychiki psów i jej potrzeb umożliwi im organizację punktów konsultacyjnych nt. podstawowego wychowania psów i, we współpracy z lokalnymi władzami, organizacje punktów zabaw dla psów”

Źródło:
http://pieswspoleczenstwie.sggw.pl/program.php
http://wiadomosci.onet.pl/nauka/nietypowe-kierunki-studiow/624et

Komentarze
Wczytywanie...