Masz psa to masz obowiązek

0 428

W związku z niepokojacymi informacjami dotyczacymi pogryzienia ludzi przez psy przypominamy wszystkim opiekunom:

Masz psa to masz wobec niego obowiązki, które nakłada ci  prawo.

„Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi – np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii!” – (http://kppwolomin.policja.waw.pl)

Przypominamy:

Zadbaj o warunki życia psa

Każdy bowiem, niezachowany przez opiekuna n/w obowiazek może przyczynić się do agresji psa, jego niewłaściwego zachowania, napadu złości, pogryzienia innych zwierząt czy ludzi.

1. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi.
2. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę.
3. Opiekun musi zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do wody.
4. Nie można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie, uwięź, na której trzymane będzie zwierzę, nie może być krótsza niż 3 metry.
5. Zabrania się tzw. kopiowania, czyli przycinania psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.

Każdy opiekun psa zobowiązany jest pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. 1. Prawo nakłada obowiązek szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku.
2. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

USTAWA z dnia 16 września 2011r.”o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, oraz ustawa z dnia 20 maja 1971r Kodeks Wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązku należytej kontroli swojego psa udając się z nim w miejsca ogólno dostępne.

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

 

Opiekunie miej wyobraźnię i nie dopuszczaj do tragedii.

Niezachowanie należytej ostrożności przy opiece nad psem może doprowadzić do wyrządzenia szkody innej osobie.
Najczęściej szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej słyszy się o przypadkach poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy osoby dorosłej.
Opiekuna psa może wówczas spotkać odpowiedzialność karna.

Art. 124. § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Surowsza odpowiedzialność spotka posiadacza psa, jeśli wartość wyrządzonej szkody przekroczy 250 zł. Wówczas mamy już do czynienia z odpowiedzialnością karną na podstawie art. 288 kodeksu karnego:

Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Odpowiedzialność w obu przypadkach spotka posiadacza psa wówczas, gdy umyślnie (o obu formach – a więc z zamiarem bezpośrednim jak i ewentualnym) niedopilnował swojego czworonożnego przyjaciela. Wszelkie przypadkowe zerwania się ze smyczy czy zachowanie zwierzęcia, który w żaden sposób nie można było przewidzieć – nie będzie powodowało takiej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność opiekuna za niedopilnowanie psa w przypadku, gdy w wyniku pogryzienia dojdzie do uszkodzenia ciała innej osoby:

Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przestępstwo z art. 156 § 1 jest przestępstwem umyślnym popełnianym zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym.

Przestępstwo z § 2 jest natomiast przestępstwem nieumyślnym, do którego ma zastosowanie art. 9 § 2 k.k., a więc występuje tu „niezachowanie ostrożności wymaganej w danych okolicznościach” przy braku zamiaru spowodowania skutku, choć z przewidywaniem możliwości jego nastąpienia bądź możliwością takiego przewidzenia.

***********************************

Pogryziona przez psy: Modliłam się o śmierć. Wydawało mi się, że to trwało wieki

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kobieta-pogryziona-przez-psy,507403.html

Psy pogryzły kobietę ze Skierniewic. Musiała przejść dwie operacje

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3607937,psy-pogryzly-kobiete-ze-skierniewic-musiala-przejsc-dwie-operacje,id,t.html?cookie=1

18-letnia Aneta: Pies rozszarpał mnie przed studniówką

http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/rumian-18-letnia-aneta-pies-rozszarpa-mnie-przed-studniowka_299703.html

14-miesięczny Alanek pogryziony przez psa walczy o buzię

http://www.se.pl/wydarzenia/kronika-kryminalna/olsztyn-14-miesieczny-alanek-pogryziony-przez-psa-walczy-o-buzie_181930.html

PIES POGRYZŁ KOBIETĘ

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/36804/pies-pogryzl-kobiete-sad-za-bestie.html

Dziecko pogryzione przez psa

http://ro.com.pl/dziecko-zostalo-pogryzione-przez-psa/01118857

— to tylko kilka przykładów 🙁 🙁 🙁

 

Opiekunie !!!!! Pamietaj, że to ty ponosisz odpowiedzialność za swoje psy. Jezeli kochasz te zwierzęta a nie potrafisz, nie umiesz, nie możesz sie nimi odpowiednio zająć  NIE PRZYGARNIAJ!!!!!!!!

Za te wszystkie w/w  przypadki odpowiada CZŁOWIEK !!!!!!

żródło zdjęć:

Dziecko pogryzione przez psa

STRONA GŁÓWNA


http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/36804/pies-pogryzl-kobiete-sad-za-bestie.html

źródło:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724
http://kppwolomin.policja.waw.pl/portal/pw/419/31036/Obowiazki_wlasciciela_psa.html
http://kpppruszkow.policja.waw.pl/wai/ppr/414/19532/Obowiazki_wlasciciela_psa.html

 

Komentarze
Wczytywanie...