Konkurs „Poznaj mojego psa”

0 954

Jeżeli chcesz, aby zdjęcie Twojego czworonożnego przyjaciela na stale zagościło na portalu Kraina Psa w dziale Rasy Psów, jako przedstawiciel RASY, a przy okazji wygrać dla niego nagrodę o wartości 250,00 zł, ten konkurs jest dla Ciebie.

W dziale Rasy Psów chcemy wprowadzić zdjęcia piesków naszych czytelników. Jesteśmy otwarci na Wasze opinie o danej rasie, chcemy wiedzieć jakie są Wasze psiaki, czy wiedza teoretyczna wiąże się z Waszymi spostrzeżeniami. Będzie to źródło konkretnej wiedzy dla przyszłych opiekunów danej rasy. Wejdź już dzisiaj na stronę Rasy Psów, odszukaj rasę swojego psa i zobacz jak Twój piesio będzie wkrótce prezentował się na zdjęciu głównym.

My wstawiliśmy zdjęcia naszych sznaucerków miniaturek Saruni i Bruna (możesz zobaczyć jak wstawienie, i dane autora zdjęcia, będą prezentowały się na stronie.

Regulamin Konkursu:

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Portal Kraina Psa, należący do Firmy n-ideas z siedzibą w Zielonej Górze, ul. S. Wyszyńskiego 38 b/5
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie utrzymywanego w serwisie Facebook.com profilu Kraina Psa prowadzonego przez organizatora, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/KrainaPsa
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby należące do Zespołu Krainy, jak również członkowie ich rodzin.
 5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Użytkownicy posiadający prawdziwe konto w serwisie Facebook.com, którzy są fanami Profilu Kraina Psa lub z chwilą przystąpienia do konkursu określą się jako Fani Organizatora, poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” dostępnego na profilu Krainy Psa.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje jednocześnie Regulaminu Konkursu „Poznaj mojego Psa”
 7. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki uczestników.
 8. Termin konkursu.
  Konkurs trwa od dnia 27.07.2018 od chwili jego opublikowania do dnia 15.08.2018 godz. 24,00
 9. Nagroda główna: voucher o wartości 250,00 zł na zakupy w sklepie Kraina Psa
 10. Nadesłane zdjęcia wraz z opisem psa i autorem zdjęcia będą umieszczane na Portalu KrainaPsa i mediach społecznościowych KrainyPsa

Przebieg Konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy zgodnie z terminem trwania konkursu opublikować w komentarzach na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/KrainaPsa/ zdjęcie swojego psa (wymiary zdjęcia 800×600 i większe ) z następującym opisem: Imię, rasa, wiek oraz 2-3 zdania o osobowości pupila.
 2. Po opublikowaniu zdjęcia i opisu, uczestnik nie może dokonywać żadnych zmian.
 3. Za moment publikacji komentarza uważa się moment zapisania go na serwerze.
 4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko 1 zdjęcie z opisem swojego psa.
 5. Poprzez opublikowanie zdjęcia, uczestnik oświadcza jednocześnie, że przesłane zdjęcie jest jego autorstwa i nie narusza prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich.
 6. Poprzez opublikowanie zdjęcia i informacji, uczestnik jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęcia, informacji dotyczącej psa oraz swoich danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, miejscowość) na stronie internetowej Kraina Psa  oraz serwisów społecznościowych wydawanych przez Organizatora.

Zasady wyłonienia zwycięzcy

 1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez fanów Profilu Organizatora, którzy za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” pod danym zdjęciem oddadzą swój głos poparcia.
 2. Fani mogą oddać głosy na wszystkie zdjęcia, które uważają za najlepsze.
 3. Uczestnik konkursu może udostępnić swoje zdjęcie na swoim profilu i poprosić znajomych o lajkowanie zdjęcia na stronie Krainy Psa.
 4. Uczestnik, który do dnia 15.08.2018 roku  godz. 00,00 otrzyma największą ilość lajków zostaje zwycięzcą głównej nagrody.
 5. Komisja konkursowa w  4 osobowym składzie, wyłoniona z Członków Zespołu Krainy, zliczy  lajki dostępne tylko na stronie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników i kont osób lajkujących zdjęcia konkursowe. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych naruszeń Regulaminu, organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia konkursowego.
 6. Organizator w dniu 16.08.2018 opublikuje na Portalu i mediach społecznościowych informację zawierającą nazwisko zwycięzcy Konkursu, któremu przyznano główną nagrodę.

Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na zakup towaru wraz z przesyłką o wartości 250,00 zł.
 2. Zwycięzca Konkursu otrzyma termin 1 miesiąca od daty zakończenia Konkursu na realizację vouchera w sklepie Kraina Psa.
 3. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości.
 4. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora, nie nabywa prawa do nagrody. Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. Zwycięzca zobowiązuje się do nadesłania zdjęć swojego pupila z nagrodą otrzymaną od Krainy Psa.
 6. Najładniejsze konkursowe zdjęcia wyłonione przez Zespół Kraina Psa zostaną nagrodzone w postaci umieszczenia ich na stałe na stronach Portalu Kraina Psa. Będą też promowane i umieszczane w naszych mediach społecznościowych Facebook i Instagram.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydania jej i odbioru.
 • Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2018 w sprawie ochrony osób fizycznych… (RODO)
 • Przetwarzanie danych obejmuje publikację imienia i nazwiska zwycięzcy wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia udział w Konkursie.

Postępowania końcowe

 1. Konkurs nie jest sponsorowany i nie jest połączony z serwisem Facebook.
 2. Wszelkie pytania, komentarze, skargi powinny być kierowane pisemnie do Organizatora Konkursu na adres biuro@krainapsa.pl
 3. Reklamacje można składać w terminie 7 dni od daty opublikowania listy zwycięzców.
 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w poczcie on-line.
Komentarze
Wczytywanie...