Wyjazd psa do Anglii

0 11 941

Piesek jedzie  do Wielkiej Brytanii. Przygotowania czworonoga  do podróży:

1. Implantacja mikroczipu

zobacz art. Mikroczip i jego kod  oraz  Czipowanie psa

2. Szczepienie przeciwko wsciekliźnie

zobacz art j/w

3. Wyrobienie paszportu dla zwierząt domowych

zobacz art. Paszport dla psa

Pamiętaj
aby w paszporcie znalazły się następujące informacje

data urodzenia i wiek
Numer mikroczipadata włożenia i lokalizacji mikroczipa na zwierzę
data szczepienia
Nazwa produktu na szczepionki
numer partii
Data szczepienia oraz zapis ważne do..

Po 21 dniach od szczepienia piesek gotowy jest do wyjazdu.

4. Inne zaświadczenia

1. Legalizacja paszportu.  (warto mieć)  czytaj na str Paszport dla psa.

2. Obowiązkowa profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularisu odpowiednich gatunków żywicieli.

Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godzinyprzed datą ich planowanego wprowadzenia do państw członkowskich. (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów).
Należy zadbać o prawidłowy wpis do paszportu przez weterynarza

Producent i nazwa produktu
data
czas
pieczęć i podpis lekarza

Jeżeli którakolwiek  z powyższych informacji nie jest jasno i precyzyjnie zapisana, uznane będzie to za brak dokumentu i nastąpi odmowa wjazdu psa do Wielkiej Brytanii.

Jeśli, przed wjazdem do Wielkiej Brytaniiminęło mniej niż 24 godziny od leczenia profilaktycznego, należy poczekać do pełnych 24 godzin, zanim będzie można wejść ze swoim zwierzakiem. Jeśli zabieg wykonano ponad 120 godzin przed wjazdem do Wielkiej Brytanii, należy zwierzę  ponownie poddać  profilaktyce przeciwko tasiemcom i odczekać co najmniej 24 godziny przed wjazdem. W takich okolicznościach czas oczekiwania i leczenie tasiemców poddane będzie kwarantannie.

3. Obowiązkowe badanie kliniczne czy pies nadaje się do podróży
Wykonuje się na 24-48 godz. przed wyjazdem.
Weterynarz po zbadaniu dokonuje wpisu do paszportu dział IX: Zwierzę zdrowe i może odbyć podróż do… Pies wolny od klinicznych ojawów chorób i pasożytów.

4. Profilaktyka wobec kleszczy
Nie jest obowiązkowa, ale w niektórych sytuacjach wymagana.(władze brytyjskie zwracają na to uwagę)

Pamiętaj

*  Przemieszczanie z Polski na terytorium Wielkiej Brytanii psów, nie zaszczepionych przeciwko wściekliźnie JEST NIEDOZWOLONE!

*  OZNAKOWANIE TYLKO MIKROCZIPEM!

*  Przed wyjazdem sprawdź czy Paszport i czip zarejestrowane są w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej. Sprawdź działanie czipa.

*  W przypadku przemieszczania zwierząt w celach komercyjnych lub w przypadku przemieszczania zwierząt w liczbie 5 lub więcej sztuk – dodatkowo zwierzętom winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii. Więcej na ten temat:
http://www.wetgiw.gov.pl/files/4294_ZASADY1HANDLU1PSY1KOTY1FRETKI.pdf

*  Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jedynie zatwierdzoną przez DEFRA trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu i autoryzowanych przewoźników dostępna jest
na stronie internetowej brytyjskich służb weterynaryjnych: http://www.defra.gov.uk/wildlife1pets/pets/travel/pets/routes/

*  Przed Eurotunnelem i wejściem na prom należy zgłosić psa do pracowników transprtu do kontroli. Jeżeli kontrola przebiegnie pozytywnie pies otrzyma odznakę lub naklejkę.

*  W przypadku negatywnej kontroli pies nie zostanie wpuszczony lub objęty kwarantanną. Koszt ponosi właściciel zwierzaka.

*  W przypadku podróży samolotem należy zapoznać się z warunkami konkretnego przewoźnika.

*  W Wielkiej Brytanii zabronione jest utrzymywanie i wwóz psów w typie:
Pit Bull Terrier
Japanese Tosa
Dogo Argentino
Fila Brasileiro,
a także ich krzyżówek.

Tylko tyle i można jechać. Miłego wyjazdu.

zobacz artykuł na blogu Sary : Mój wyjazd do Anglii http://sarablog.krainapsa.pl/ogolne-1/moja-podroz-do-anglii-2190

Komentarze
Wczytywanie...